Příspěvky

Seznámení s ozoboty

V rámci Elixíru digitálních technologií jsme se domluvili, že bychom měli učitelům nabídnout i konkrétní pomoc. Jako první vlaštovku jsme zvolili nákup ozobotů. Ty jsou sice už čím dál častěji využíváni i v běžné výuce, ale zdaleka ještě nejsou tak rozšířeni. Proto jsem velmi rád, že mohu poděkovat lidem z Elixíru, že nám zakoupili sadu 8 + 8 ozobotů, byť ještě nebyly k dispozici na říjnovém setkání. Naštěstí se je podařilo doručit na ZŠ v Hodkovicích a od listopadu budou k dispozici i dalším.

S ozoboty jsme se tedy seznámili tak, jak se sluší, když se s nimi začíná. Na pořadu byla tedy především práce s fixami a papírem, ale vyzkoušeli jsme i hru, kdy ozobot kreslil obrazce a my je hádali. Tady už je samozřejmě potřeba programování a příprava předem. Využíval se i tablet s Androidem, kde na 10" obrazovce už lze pracovat s ozobotem jako na papíře a jsou tam i bonusové možnosti.

Setkání sice splnilo účel, ale ukázalo se, že musíme příště zapracovat na dalších konkrétních úkolech a…

Setkání v září 2018

Naše první setkání ve školním roce 2018/2019 bylo celkově už třetím, ale od září to bereme v Elixíru tak nějak víc oficiálně, protože kromě našeho centra v Liberci už začínají přípravy na rozjezd dalších center, tak se už v Liberci snažíme pracovat tak, jak jsme si předsevzali.

Na programu byly hlavně informativní a seznamovací aktivity. Velmi si jako vedoucí vážím, že se k nám opakovaně vrací, dle možností, i lidé zainteresovaní v různých aktivitách, týkajících se digitální gramotnosti a také lidé, kteří nám ostatním mají prostě co dát.

Hlavní téma setkání bylo věnováno inspiraci - představení konkrétních aktivit týkajících se rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti a diskuzí nad ní. Prezentaci z tohoto setkání, kde jsou jednotlivé odkazy najdete zde pod odkazem.

Vzhledem k tomu, že chceme být si nejen vzájemnou inspirací, ale na každém setkání i dělat něco konkrétního, zvolil jsem jako program dalšího setkání práci s ozoboty.

Zpětná vazba z prvního setkání

Obrázek
Na prvním setkání jsme věnovali čas také zamyšlení se nad stavem výuky, hodinovou dotací i vybavením naší školy. Protože jsme si v nabitém programu úvodního setkání nenašli čas na shrnutí myšlenek, domluvili jsme se, že se k nim ještě vrátíme.

Nabízím zde seznam otázek, na které účastníci odpovídali. Následuje seznam posbíraných odpovědí a mé kometáře z pohledu vedoucího centra a učitele jedné ze základních škol.

Všem zúčastněným je třeba velice poděkovat za jejich upřímnou zpětnou vazbu a názory. Nebylo to jednoduché, protože místo diskuze a zapisování myšlenek jsem zvolil sběr dat pomocí digitální platformy, kterou mi na tyto aktivity nabízí program SMART Notebook (aktivita, kdy účastník se připojí přes mobil na speciální stránce a posílá odpovědi, které se zobrazují na projekci učitele).

První otázka:Co učíme, ŠVP (tedy reálný pohled na naši výuku, její možnosti a naše ŠVP)

Komentář: Očekávat se dal široký záběr, od učitelů, kteří nemají vůbec ICT v oboru, až po zkušené informatiky.…

Ohlédnutí za prvním setkáním – dotazník

Obrázek
Před prvním setkáním jsem požádal zájemce také o vyplnění dotazníku. Určitě i vás zajímá, jak vlastně dopadl. Odpovědí se i přes relativně krátký čas sešlo poměrně hodně, tak pojďme na to.

S potěšením mohu konstatovat, že cílová skupina je přesně taková, jaká by měla být. Určitě se shodneme na tom, že by bylo sice hezké potkávat se jen s učiteli informatiky, ale nápady a zkušenosti kolegů, pro které vlastně žáky v hodinách připravujeme, bude velkým oživením a dležitým pohledem zvenčí. Navíc každý z nás většinou učí i mnoho jiného, než počítače.

Velký zájem projevili respondenti o příklady z praxe a diskuzi nad různými tématy z výuky. Opět – věřím, že přesně tak by to mělo v centru vypadat. Jestliže nám jde ale o zavádění a využití digitálních technologií ve výuce, je velmi dobré, že zájem je i o tyto zkušenosti, jako je pohled na některá témata informatiky, jako vědní disciplíny, nebo podpora logického myšlení a programování. Zajímavý je velký zájem o tvobu webu. 

Nikdo z nás zatím ne…

Zahájení provozu centra

23. května 2018 jsme v liberecké iQlandii zahájili pravidelná setkávání zájemců o digitální technologie ve vzdělávání. Od září 2018 by tato setkání měla přejít v pilotní projekt, kde budeme moci ověřit, jaký je o tyto aktivity zájem a kde, jak věříme, se především učitelé budou moci pravidelně setkávat a navzájem inspirovat.

Na prvním setkání jsme přivítali vzácné hosty z řad našich podporovatelů a velkým příslibem byl fakt, že se účastnila i řada pedagogů z různých typů škol Libereckého kraje.

Náš nově založený blog by měl sloužit k informování zúčastněných i veřejnosti o tom, jak naše centrum pracuje, jaký je jeho další program a nabízet materiály ze setkání.

Děkujeme Nadaci České spořitelny, Nadaci Jablotron, LEGO Education, Inventi a iQlandii za podporu.

Hlavní web Elixíru najdete zde: www.elixirdoskol.cz

Skupinová diskuze o podobě center Pro úplný náhled do situace vám ještě nabízíme ohlédnutí za naší skupinovou diskuzí o podobě center digitálního vzdělávání. Vytvořili jsme z ní